מה טוב יותר עבורכם
מנהלת התחדשות עירונית או יזם?

 • יזם דורש 80% חתימות, בלעדיות ושעבוד זכויות לתקופה ארוכה בעוד שהמנהלת זקוקה לרוב רגיל.

 • שכר הטרחה של מנהלת יסודות אינו בא על חשבון הדיירים.

 • עבודה דרך מנהלת מצמצמת זמן לתחילת הבנייה מרגע הזכייה והגדלת רמת הוודאות התכנונית והכלכלית עוד לפני בחירת יזם, מה שמבטיח לדיירים תמורות גדולות יותר.

 • במנהלת, הדיירים מכתיבים את התנאים ליזמים המתמודדים.

 • יזמים גדולים נהנים ממנהלת יסודות, אשר מבצעת במקומם את הקשר האינטנסיבי עם הדיירים ומפרויקט מגובש. מצב זה חושף את הפרויקט לחברות הגדולות מהשורה הראשונה, שנכנסות לתהליך בשלב מתקדם מאוד לאחר אישור התכנון ולאחר התגבשות בעלי הדירות.

תכנון התב"ע והתמורות לדיירים

 • מנהלת יסודות "מתניעה" את הפרויקט על חשבונה.

 • המנהלת מקדמת תכנית (תב"ע) לשלב הוועדה המקומית ולשלב "פרה רולינג" במחוזית עוד לפני שילוב יזם.

 • כל התהליכים נערכים בשיתוף מלא של נציגות הדיירים.

 • בעלי הדירות פעילים בתכנון משתף של הסביבה העירונית, מראה הרחובות, גינות וכל היבט קהילתי שיתרום לאיכות המתחם ויוסיף ערך לבעלי הדירות.

 • בתהליך מכרז מגיעים לתוצאות משופרות עבורכם - יצירת תחרות יוצרת תמריץ!

 • הבטחת התמורות ניתנת בערבות אוטונומית שתופקד אצל עו"ד בא כח הדיירים אשר ישמש נאמן והינה חלק מהתחייבות היזם הזוכה.