פינוי בינוי מתחם דפנה תל אביב

במסגרת הפרויקט תבננה 208 דירות חדשות במקום 69 דירות ישנות.


עבודת הצוות המקצועי של חברת יסודות ובפרט בהכנת חוברת המכרז ליזמים הביא למיקסום התמורה ל 69- הדיירים הקיימים, שיקבלו דירה הגדולה במעל ל 30- מ“ר לעומת המצב הקיים.


חשוב לציין כי יסודות הביאה לכך שההבדל בתמורה לאחר תוצאות המכרז לעומת מתחמים מקבילים בפרויקט היה גדול משמעותית.

צוות הפרויקט כולל את האדריכל פרופ׳ משה צור, משרד עורכי הדין יגאל ארנון ושות׳ ומשרד השמאות נחמה בוגין

1/2